• CUSTOMER CENTER
 • OPEN : MON-FRI 10:00-18:00
  LUNCH : PM 12:00-PM 01:00
  CLOSE : SAT, SUN, HOLIDAY OFF
  070-8682-5752

 • BANK ACCOUNT
 • 국민은행 122102-04-135897
  우리은행 1002-442-929416
  농협 302-0302-1230-81
  예금주 : 류성종

상품 사용후기상품 사용후기입니다.

게시판 목록
NO PRODUCT CATEGORY SUBJECT NAME DATE HIT RANK GRADE
공지 내용 보기 REVIEW 적립금 안내 HIT[9]  Vichence 2011-11-24 19:24:23 961 0 0점
2570

NON COATS
[MAN L]

내용 보기

만족합니다^^
김민찬 2021-04-15 20:57:37 0 0 5점
2569

BROWNY
[MAN L]

내용 보기

만족합니다^^
김민찬 2021-04-15 20:56:21 0 0 5점
2568

NON

내용 보기

만족합니다^^
김민찬 2021-04-15 20:55:07 2 0 5점
2567

ROTTWEILER
[MAN XL]

내용 보기

1
조현재 2021-03-30 15:45:09 5 0 5점
2566

GAP
[WOMAN 66]

내용 보기

진짜 마음에 들어요
박규영 2021-03-23 19:56:36 9 0 5점
2565

DESCENTE 세트
[ 상의 : M 하의 : 30~34 ]

내용 보기

별루입니다 .
이동수 2021-03-17 16:30:04 20 0 5점
2564

SOCOLLA - linen blend PANTS
[WOMAN 26~30]

내용 보기

맘에 들어요
장미애 2021-03-14 17:37:54 4 0 5점
2563

JOURNAL STANDARD 벨벳
[WOMAN 55]

내용 보기

맘에 들어요
장미애 2021-03-14 17:37:17 4 0 5점
2562

UNIQLO PANTS
[신품 WOMAN 25~28]

내용 보기

좋아요
장미애 2021-03-14 17:36:27 2 0 5점
2561

OLIVE des OLIVE PANTS
[WOMAN 27~30]

내용 보기

좋아요
장미애 2021-03-14 17:35:37 1 0 5점

이전 페이지

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

다음 페이지

 • CUSTOMER CENTER
 • 070-8682-5752
 • OPEN : MON-FRI 10:00-18:00 / LUNCH : PM 12:00-PM 01:00 / CLOSE : SAT, SUN, HOLIDAY OFF
 • BANK ACCOUNT
 • 국민은행 122102-04-135897 / 우리은행 1002-442-929416 / 농협 302-0302-1230-81
 • 예금주 : 류성종
 • COMPANY INFORMATION
 • 빈챈스 (Vinchence)     대표 : 류성종.    개인정보관리책임자 : 류성종. rs1012@naver.com
  통신판매업신고번호 2010-부산금정-0228.    사업자등록번호 621-18-86232      [사업자정보확인]
  부산 금정구 구서동 1009-29 3층 빈챈스     070-8682-5752.    
   
Copyright ⓒ 2010 Vinchence Shop All Rights Reserved